Fondplacerarnas vision och affärsidé

Vår vision och vår affärsidé är den ledstjärna som vi följer, säger ledningen bakom Fondplacerarnas tips givningstjänst.

Vår vision

Fondplacerarna skall vara en av de ledande aktörerna inom sitt affärsområde, med målsättningen att skapa en bättre ekonomisk framtid för de kvinnor och män som anlitar våra tjänster.

Vår affärsidé

Fondplacerarna erbjuder tjänster som består av förslag av fonder att utnyttja för sitt sparande.
Kunderna får vår färdiga fondportfölj samt en motivering till varför vi använder dessa fonder.
Kunderna får dessa förslag som förhoppningsvis ska leda till ett tryggare sparande.