Vår strategi

Vår placeringsstrategi är att samla analyser ifrån olika placeringsplattformar och analysinstitut för att sedan leta efter gemensamma nämnare där de alla ser potential för en ökning.
Vi utgår ifrån de olika analyserna som vi får och tar fram fonder som passar till de önskemål av investeringar som vi kommit fram till har potential för en ökning.
Sen sätter vi ihop en färdig portfölj av fonder samt skickar med motivering till varför vi använder oss av dessa fonder.
Eftersom att fonderna som vi använder anpassas efter hur marknadsläget ser ut, så kommer det vid vissa tillfällen ligga 100% mot aktiemarknaden och vid oroliga tider så kan vi placera oss i mer räntebärande fonder.

Fondplacerarna OMXPI
2014 37,5% 11,74%
2015 23,7% 5,45%
2016 24,5% 5,83%
2017 32% 7,98%
2018 2,3% -7,67%
2019 31,9% 29,6%
2020 26,2% 11,5%
2021 19,7% 34,98%
2022 12,2% -24.61%
2023 15.3% 13.56%