Historia

Fondplacerarna är ett etablerat bolag med medarbetare som har 10 års erfarenhet av att arbeta med olika inriktningar inom placeringstjänster. Tjänsten vänder sig till alla oavsett ålder. Att kontinuerligt se över sitt Fond-sparande redan som ung blir allt viktigare. Man kan tjäna in betydande belopp till sin pension om man förvaltar sitt sparande väl.
Under åren har det blivit allt sämre för förvaltare att hjälpa sina kunder med fondbyten och hålla koll på hur placeringarna går. Detta har lett till att många förvaltare inte har kunnat leva upp till de resultaten som borde presteras.
2012 togs möjligheten bort för förvaltare att göra datoriserade massbyten åt sina kunder. De flesta förvaltare valde då att placera 100 % av sina kunders pengar i en eller flera egna fonder och de få som fortfarande ville genomföra en aktiv förvaltning, fick beställa fondbytesblanketter som deras kunder fick skriva på. En omodern hantering som både var administrativt belastande och dålig ur miljösynpunkt.
Med dagens teknologi och lättillgänglighet så är själva fondbytet för den enskilda individen både snabb och enkel. Det som tar tid och är svårt är att veta när man ska göra byten och vad man ska byta till.
Vi löser problemet genom att skicka ut tips via mail och sms med vilka fonder vi anser är bra för stunden, samt om vi anser att någon eller några fonder borde bytas ut. Sedan går man som kund lätt in via sin placeringsplattform eller deras app och genomför bytet på ca. 2 minuter antingen i mobilen eller på datorn. Detta resulterar i att vi gör grovjobbet, medan våra kunder genomför det sista steget och får både mer insyn och kunskap, samt känner sig mer aktiva i sina egna val angående sin framtid.